Stichting A.G. van Hamel

Stichting A.G. van Hamel

Voor meer Keltisch naast onze studie is er de stichting A.G. van Hamel. Op deze pagina kun je, in hun eigen woorden, lezen wat de stichting globaal doet en aanbiedt voor de geïnteresseerde Kelt.

De Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies werd op 18 maart 1991 opgericht. Doelstelling van de Stichting is “het bevorderen van de studie van de Keltische talen en culturen, in het bijzonder in Nederland, alsmede het verbreden en instandhouden van een maatschappelijk draagvlak ter begunstiging van de Keltische studies, en voorst al hetgeen dat tot meerdere bloei van deze studies kan strekken”. De Stichting staat een wetenschappelijke benadering van de studie van Keltische talen en culturen voor en vervult zowel een coördinerende rol voor vakspecialisten op dit gebied, als de functie van een informatieve organisatie ten behoeve van belangstellenden.
Hiervoor organiseert de Stichting jaarlijks het Keltisch Colloquium, waarbij Nederlandse en buitenlandse sprekers lezingen geven, en de Van Hamel-lezing, met een voordracht van een specialist van internationale allure. Tevens worden er gelegenheidssprekers uitgenodigd, excursies georganiseerd, cursussen gegeven en wordt er meegewerkt aan het opzetten van symposia en manifestaties.

De Stichting geeft viermaal per jaar Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies uit. Dit tijdschrift houdt belangstellenden op de hoogte van de activiteiten van de Stichting en andere gebeurtenissen. Tevens zijn er artikelen, recensies en andere wetenswaardigheden in te vinden.

Voor meer informatie kun je terecht op de volgende webpagina: http://www.vanhamel.nl/

nl_NLDutch