Wat is Keltisch?

Wat is Keltisch?

Dat is een goede vraag! Het Keltisch is een taalfamilie die onderdeel is van de Indo-Europese talen. Het Keltisch is weer onderverdeeld in Continentaal Keltisch en Insulair Keltisch. De eerstgenoemde van de twee bestaat uit de al enige tijd uitgestorven talen Lepontisch, Keltiberisch en Gallisch. Het Insulair Keltisch is verder onderverdeeld in Goidelic (Iers, Manx en Schots) en Brittonic (Welsh, Cornish and Bretons). Bij de opleiding Keltische Talen en Cultuur ligt de nadruk vooral op het leren lezen en begrijpen van het Oudiers en het Middelwelsh.

Naast het leren en bestuderen van deze twee talen duik je ook in de Middeleeuwse Ierse en Welshe literatuur. Een aantal relevante teksten uit die tijd zijn bijvoorbeeld de Ierse tekst Táin Bó Cúailnge (De Runderroof van Cooley) en de Welshe set van vier verhalen genaamd de Mabinogi.

Keltisch in Utrecht

De opleiding Keltische Talen en Cultuur bestaat al enige tijd in Utrecht. Toen Anton Gerard van Hamel in 1923 hoogleraar Oudgermaans werd aan de Universiteit Utrecht, werd al snel ook Keltisch toegevoegd aan de leerstoel. Dat wil zeggen dat de opleiding al 100 jaar oud is!

De Stichting A.G. van Hamel

Voor meer Keltisch naast onze studie is er de stichting A.G. van Hamel. De Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies werd op 18 maart 1991 opgericht. Doelstelling van de Stichting is “het bevorderen van de studie van de Keltische talen en culturen, in het bijzonder in Nederland, alsmede het verbreden en instandhouden van een maatschappelijk draagvlak ter begunstiging van de Keltische studies, en voorst al hetgeen dat tot meerdere bloei van deze studies kan strekken”. De Stichting staat een wetenschappelijke benadering van de studie van Keltische talen en culturen voor en vervult zowel een coördinerende rol voor vakspecialisten op dit gebied, als de functie van een informatieve organisatie ten behoeve van belangstellenden. Hiervoor organiseert de Stichting jaarlijks het Keltisch Colloquium, waarbij Nederlandse en buitenlandse sprekers lezingen geven, en de Van Hamel-lezing, met een voordracht van een internationale specialist. Tevens worden er gelegenheidssprekers uitgenodigd, excursies georganiseerd, cursussen gegeven en wordt er meegewerkt aan het opzetten van symposia.

De Stichting geeft viermaal per jaar Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies uit. Dit online tijdschrift houdt belangstellenden op de hoogte van de activiteiten van de Stichting en andere gebeurtenissen. Tevens zijn er artikelen, recensies en andere wetenswaardigheden in te vinden.

Voor meer informatie kun je terecht op hun website.

nl_NLDutch