Lid worden?

Lid worden?

Lid worden?
Wil je lid worden van Asterix? Gezellig!
Wij hebben vier vormen van lidmaatschap:

  • regulier lidmaatschap, voor studenten die één of meerdere vakken Keltisch aan de UU volgen of recent gevolgd hebben;
  • alumnilidmaatschap, voor alumni van de studie Keltische Talen en Cultuur;
  • docentenlidmaatschap, voor (oud-)docenten van de studie Keltische Talen en Cultuur;
  • en donateurschap, voor iedereen die niet in een van de bovenstaande categorieën valt. Donateurs hebben dezelfde rechten en plichten als reguliere leden met uitzondering van stemrecht bij algemene ledenvergaderingen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om voor een gecombineerd lidmaatschap met de Stichting A.G. van Hamel te kiezen. Leden van Asterix die zich hiervoor opgeven, ontvangen daarbij €8,- korting op het begunstigerschap van de Stichting. Deze optie kost €20,-, plus de kosten van het gekozen lidmaatschap van Asterix.

Ons lidmaatschapsformulier is hier te vinden. Als je begint aan de studie Keltische Talen en Cultuur krijg je voordat het studiejaar begint een herinnering met de link opgestuurd.

nl_NLDutch